Voorschool / Kinderopvang

Voorschool Kruimeltje & Sterretje


Zo rond de tweede verjaardag van een kind wordt de behoefte om met andere kinderen te spelen steeds groter. Spelen met leeftijdsgenootjes in een groep is leuk, maar ook leerzaam. Het levert namelijk een belangrijke bijdrage aan de totale ontwikkeling van kinderen. Een voorwaarde hiervoor is wel dat dit in een veilige en vertrouwde omgeving gebeurt. Op onze voorschool kunnen kinderen, binnen een beschermde omgeving met professionele begeleiding, hun wereld vergroten.

Voorschool Kruimeltje en Sterretje behoren tot de achttien zalen die vallen onder Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht en is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

Wij bieden VVE (voorschoolse en vroegschoolse educatie) aan met het programma Piramide. Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling waarbij het vrij spelen centraal staat. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. 

De kinderen worden begeleid door twee professionele leidsters met een VVE-kwalificatie en ondersteund door een vrijwilligster of leerling. 

In nauwe samenwerking met basisschool De Keerkring en de COKD (kinderopvang) dragen wij zorg voor een goede en verantwoordelijke doorgaande lijn zodat uw kind een goede start krijgt. 

Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer informatie over ons? Bezoekt u dan onze website: www.s-p-d.nl of maak een afspraak om een keer te komen kijken. 

Wij zijn aanwezig op maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend van 08.30– 11.15 uur.COKD Kinderopvang


COKD Kinderopvang biedt u als ouders/verzorgers de zekerheid van professionele zorgzame kinderopvang, zodat voor u de combinatie van zorg, arbeid en/of studie mogelijk is. Goede kinderopvang is een positieve aanvulling op de opvoedingssituatie van het gezin. Het pedagogische beleid is dynamisch en wordt regelmatig bijgesteld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

http://www.cokd.nl/welkom

Locatie De Boomhut

Binnen brede school De Keerkring biedt COKD Kinderopvang dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De kinderen krijgen volop persoonlijke, zorgzame aandacht en onze pedagogisch medewerkers houden de persoonlijke ontwikkeling van uw kind nauwlettend in de gaten.

Persoonlijk en betrokken
Onze betrokken en uitstekend opgeleide pedagogisch medewerkers zijn helemaal thuis in de belevingswereld van kinderen. Zij nemen de zorg voor uw zoon of dochter graag van u over. Uw kind brengt met veel plezier de dag bij ons door. Zo kunt u zich met een gerust hart bezighouden met werk of studie.

Warmte en veiligheid
Kinderen kunnen zichzelf zijn op onze kindercentra voor dagopvang en buitenschoolseopvang. Er is warmte, aandacht en respect voor elkaar. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een omgeving waar kinderen zich veilig voelen en waar uw kind op een positieve manier beanderd wordt.

Ieder kind is uniek
We doen samen met de kinderen activiteiten passend bij hun leeftijd en ontwikkeling. Daarbij spelen we zo veel mogelijk in op de talenten en interesses van uw kind. Ieder kind is uniek en wij helpen het om zich optimaal te kunnen ontwikkelen in de jonge jaren van zijn of haar leven. We vinden het belangrijk dat uw kind zich bij ons thuis voelt.

Inschrijven
Vanaf het moment dat u in verwachting bent kunt u zich inschrijven bij ons. Ook als u gekozen heeft om uw zoon / dochter in te schrijven op basisschool De Keerkring kunt u hem / haar inschrijven voor de buitenschoolse opvang. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om eens een kijkje te nemen in ons kinderdagverblijf. U kunt hiervoor een afspraak maken met de locatiemanager Saskia Verhoeven, cokd.lm.07@cokd.nl / 06-50811840.