Groepen
 Groepsleerkrachten


  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
De onderbouw

Groep 1 t/m 4

De nadruk ligt bij de jongste kleuters op het wennen aan het naar school gaan. Er is daarom veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Een goed hulpmiddel hierbij is het zogenaamde dagritmebord, waarop met plaatjes wordt aangegeven wat de groep die dag gaat doen. Hierdoor weet het kind wat er gaat gebeuren.

Veel kinderen zitten tweeënhalf à drie jaar in een kleutergroep, afhankelijk van hun geboortedatum, aard en aanleg. We voeren regelmatig observaties uit om de ontwikkeling te volgen.

Een kind moet de tijd gegund worden om in groep 1/2 een stevige basis te leggen voor de rest van de schooltijd. Succesvol groep 3 doorlopen lukt pas als een kind daaraan toe is. Vanaf groep 3 gaan de diverse vakken een andere rol spelen. Kinderen leren lezen en schrijven en gaan met rekenen aan de slag. Dit geldt ook voor groep 4, in groep 4 wordt ook een begin gemaakt met wereldoriëntatie.
 

De bovenbouw

Groep 5 t/m 8

Vanaf groep 5 gaan de diverse vakken een andere rol spelen. Natuurlijk besteden wij de meeste tijd aan taal, rekenen en lezen. Maar begrijpend lezen komt er dan ook bij. Ook wordt meer aandacht besteed aan wereldoriëntatie. Voor sommige kinderen is de basisstof te moeilijk, voor andere juist te makkelijk. Wij werken op 3 niveaus; is de stof te moeilijk krijg je regelmatig extra instructie van de leerkracht aan de instructietafel. Is de basisstof voor een kind het goede niveau doet het kind gewoon met de instructie mee en gaat het daarna verwerken. Is de basisstof juist te makkelijk hoef je niet altijd naar de instructie te luisteren, ga je sneller aan de slag en krijg je ook uitdagender werk.