OuderbijdrageKinderen zijn natuurlijk op school om te leren, maar af en toe moet er ook de mogelijkheid zijn om te ontspannen en om leuke dingen te ondernemen. Om de kinderen regelmatig iets extra’s te kunnen bieden is er destijds een ouderbijdrage in het leven geroepen. Met de ouderbijdrage worden dus activiteiten betaald, die niet door de overheid of het OPOD worden vergoed.


De Ouderraad is een enthousiaste groep ouders die met het geld van de vrijwillige ouderbijdrage diverse activiteiten voor uw kinderen organiseert. Deze activiteiten voor uw kind(eren) zijn:       - het Sinterklaasfeest (incl. schoencadeautjes voor de onderbouw)

- de kerstviering

- de oliebollenkraam

- de koningsspelen c.q. sport- en speldag

- afscheid groep 8

- vervoer voor extra excursies

- aanschaf (buiten)speelgoed voor uw kinderen en de school

- aanschaf sportshirts

- onderhoud schoolplein

- aanschaf van diverse apparatuur en het onderhoud hiervan

- drinken en versnaperingen tijdens vele activiteiten en meer……


De Keerkring vraagt een ouderbijdrage van 21 euro per jaar.
U ziet dat wij met deze bijdrage tot veel in staat zijn.