Ouderraad

De OR bestaat uit een aantal enthousiaste ouders, waarvan de samenstelling jaarlijks wordt bepaald. Geheel zelfstandig, maar natuurlijk altijd onder de verantwoordelijkheid van het team van OBS De Keerkring, wordt alles met liefde en plezier gedaan voor de leerlingen en het team. Elke maand wordt er een openbare vergadering gehouden (zie hiervoor de kalender).

De taken van de OR:
Het organiseren van allerlei activiteiten
Het ondersteunen van de door school georganiseerde activiteiten

De activiteiten die door OR georganiseerd en/of ondersteund worden, zijn: Disco bovenbouw, Kerstviering, Bingo middenbouw, Schoolfotograaf, Afscheidsavond groep 8, Schoolplein, Koningsspelen, Fancy Fair en de Sponsorloop.

Tevens heeft de OR als taak het werven van financiële middelen. Dat wordt o.a. gedaan middels de vrijwillige ouderbijdrage en het inleveren van "Jumbo" bonnen, winkelcentrum Sterrenburg. Elk jaar wordt door de OR een financieel verslag gemaakt van de inkomsten en de bestedingen van de OR.

De OR voor het schooljaar 2016/2017: Simone Oosterwijk, Merel Verschoor, Lenka Bosscher, Sabine Heiligers, Rieneke Noordman, Karin Kist, Laura Ruttmann, Daniëlle Bruinsma (penningmeester), Monique Bakker (voorzitter) en Alice van Driel namens het team van obs De Keerkring. 

Uw vragen, ideeën of opmerkingen zijn altijd welkom.
Hiervoor kunt u natuurlijk altijd één van de leden van de OR persoonlijk aanspreken.