Informatie

Brede School De Keerkring "Kwaliteit aan de basis"


Samen staan we sterk, partners binnen Brede school De Keerkring.

Binnen
Brede school De Keerkring hebben de afzonderlijke partners een ding gemeen, we staan samen aan de basis. We zijn ons daarvan heel bewust. We streven gezamenlijk naar de hoogst mogelijke kwalitatieve invulling. Samenwerking en binding hierin is onontbeerlijk en een noodzakelijke voorwaarde. Kwaliteit aan de basis betekent dat alle afzonderlijke organisaties kwaliteit leveren als belangrijke voorwaarde zien om hun taak goed te kunnen vervullen, maar betekent ook dat we aan de basis van de aan ons toevertrouwde kinderen kwalitatief hoogwaardige zorg, opvang en onderwijs willen bieden.

Brede school De Keerkring bundelt de krachten van een aantal partners:

Centrale Organisatie Kinderopvang Drechtsteden (COKD)
Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht (SPD)
O.B.S. De Keerkring (OPOD)

Voor meer informatie over Brede school De Keerkring, klik hier.


Info

 
Jaarkalender (zie Keerkringapp)