Tussenschoolse opvang


Het Blijvertje


De Tussenschoolse opvang "Het Blijvertje" verzorgt op schooldagen, met uitzondering van de woensdag, de opvang voor de leerlingen die overblijven. De kinderen worden door professionele begeleiders opgevangen. Hierbij wordt het drinken (melk, yoghurtdrank, thee, chocomelk) aangeboden. Brood dienen de kinderen zelf mee te nemen.
Na het eten krijgen de kinderen van de overblijf een koekje of een snoepje. Geen snoep meegeven a.u.b

De kinderen van de groepen 1 en 2 worden uit de klas gehaald en na de middagpauze weer teruggebracht. Samen gaan zij naar de grote ruimte om te eten.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar de grote ruimte.

Er wordt gelegenheid geboden tot het halen van een frisse neus, uiteraard onder toezicht.

Aan- en afmelden
Het is belangrijk om uw kind aan te melden voor de opvang. Aanmelden gebeurt in principe door de ouders/verzorgers. Wanneer uw kind onverhoopt geen gebruik hoeft te maken van de overblijf, maar het is wel opgegeven, meld uw kind dan af.
Aan- en afmelden kan per telefoon of sms op 06-1397725 of op een speciaal daarvoor bedoelde lijst, die in de grote ruimte ligt.

Inschrijfformulier
Ieder kind krijgt bij de eerste aanmelding voor school een inschrijfformulier mee. 

Kosten
Korte overblijf     11.30 - 12.00 uur    € 1,00    (1 stempel)
Lange overblijf    11.30 - 13.15 uur    € 2,00    (2 stempel)

Stempelkaarten zijn te koop voor € 10,00 of € 20,00 euro.

Inschrijfgeld € 5,00 (éénmalig)
Deze prijzen gelden voor het schooljaar 2013-2014.