Gymrooster


 

                    Tijden         Maandag (Ock)           
                    12.30 uur    Groep 4
                    13.15 uur    Groep 3
                    14.00 uur    Groep 5              
 
                    Tijden         Dinsdag (Hei)            
                    12.30 uur    Groep 6
                    13.15 uur    Groep 7
                    14.00 uur    Groep 8              
 
                    Tijden         Donderdag (Ock)         
                    8.30 uur      Groep 8
                    09.10 uur    Groep 7
                    09.50 uur    Groep 6
                    10.30 uur    Groep 5
                    11.10 uur    Groep 4
                    11.50 uur    Groep 3
                    13.00 uur    Groep 1/2A
                    13.40 uur    Groep 1/2B
     
 De lessen worden op maandag en dinsdag gegeven door de leerkracht. Op donderdag krijgen de kinderen 'Stop Stoer Doen' van een vakleerkracht van de Move Academy.

De kleuters zijn in principe elke dag een keer buiten én een keer in het speellokaal actief. Afhankelijk van het weer, kan het anders zijn (bijv. 2x buiten of 2x binnen). De groepen
3 t/m 8 hebben allen twee keer in de week bewegingsonderwijs. Er zijn geen zwemlessen.