Schooltijden


Schooltijden

Per 01-01-2015 is OBS De Keerkring gestart met een continurooster.
De schooltijden op onze school zijn voor de onderbouw en de bovenbouw verschillend.


Onderbouw (groep 1 t/m 4)
 
 Maandag van 08.30 tot 14.30 uur
 Dinsdag van 08.30 tot 14.30 uur
 Woensdag van 08.30 tot 11.30 uur
 Donderdag van 08.30 tot 14.30 uur
 Vrijdag van 08.30 tot 14.30 uur
 
Pauze groep 1 en 2: Geen vaste tijden
Pauze groep 3 en 4: Van 10.00 tot 10.15 uur


Bovenbouw (groep 5 t/m 8)
 
 Maandag van 08.30 tot 14.30 uur
 Dinsdag van 08.30 tot 14.30 uur
 Woensdag van 08.30 tot 12.30 uur
 Donderdag van 08.30 tot 14.30 uur
 Vrijdag van 08.30 tot 14.30 uur

Pauze groep 5 en 6: Van 10.00 tot 10.15 uur
Pauze groep 7 en 8: Van 10.15 tot 10.30 uur


De wet

Het onderwijs moet zodanig ingericht worden dat:
  • de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, met dien verstande dat de leerlingen in de eerste vier schooljaren ten minste 3520 uren onderwijs en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren onderwijs ontvangen.
  • aan de leerlingen in de laatste zes schooljaren ten hoogste zeven weken van het schooljaar vier dagen per week onderwijs wordt gegeven, die evenwichtig zijn verdeeld over het schooljaar.
  • scholen meer dan 5,5 uur per dag onderwijs mogen geven.