Opod-banner


De Keerkring uw kindcentrum vanaf 0  jaar

Nieuws

Links

Links

Links

Links

Links

Links


ouder

Aan de toekomst van morgen, werken wij vandaag.

Veelzijdig lesprogramma
Kinderen ontwikkelen zich vanaf het eerste moment. De Keerkring biedt een veelzijdig programma aan waarin talenten worden ontdekt, kinderen worden gestimuleerd. Kinderen leren zichzelf ontdekken en hun talenten benutten. De basisvaardigheden spelen hierin een belangrijke rol.

Basisvaardigheden lezen, taal en rekenen
Lezen, taal en rekenen zijn de instrumenten waarmee kinderen de wereld om hen heen leren kennen en verkennen. Het zijn de handvatten die zij nodig hebben om zich te ontwikkelen. 
We besteden daarom veel aandacht aan de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen. Met name de lees- en taalontwikkeling vormt hierin een zeer belangrijke schakel. Het is juist daarom dat lees- en taalactiviteiten vanaf groep 1 een heel belangrijke plaats innemen binnen het lesprogramma.

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Kinderen worden groot en er wordt al heel veel van ze verwacht als ze naar het Voortgezet Onderwijs gaan. Er wordt verwacht dat kinderen zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijk kunnen zijn voor wat ze doen..... Dat is een lange weg. Vanaf groep 1 worden kinderen hiermee vertrouwd gemaakt. Elk jaar een stapje verder. De kinderen die uit groep 8 doorstromen naar het VO, kunnen zelfstandig een weekplanning maken, kunnen werken met een agenda, zijn in staat zelf oplossingen te bedenken etc....... Een goede voorbereiding op hun toekomst. De kinderen van De Keerkring doen het prima op het Voortgezet Onderwijs. Het blijkt dat het onderwijs heel goed aansluit op de manier van werken en leren op het Stedelijk Dalton Lyceum.

Een veilige plek
Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer ze kunnen spelen,leren en werken in een veilige omgeving. De Keerkring besteedt veel aandacht aan het omgaan met elkaar. Ons motto is "Goed voorbeeld doet goed volgen". Ieder kind heeft recht op een veilige plek. Daar staan wij voor!

Leerbedrijven op De Keerkring
Kinderen leren heel veel op De Keerkring. Maar nog veel belangrijker, onze kinderen leren het ook toepassen. Vanaf groep 5 heeft elke groep een leerbedrijf. De kinderen werken 1 uur per week in hun leerbedrijf. In onze leerbedrijven leren de kinderen heel veel vaardigheden en kennis die ze geleerd hebben in de groep, toe te passen. Maar ze leren er nog veel meer: samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en dragen, overleggen, luisteren naar anderen, je mening durven geven, contact leggen met andere mensen via mail, brief of telefoon, leren organiseren van activiteiten etc...

De kinderen werken in de volgende leerbedrijven:
Leerlingen Groep 4: De Vliegende Postduif
Leerlingen Groep 5/6: De Springende Plantjes
Leerlingen Groep 6/7: De Koppige Ezel
Leerlingen Groep 8: Active Kids

Elk leerbedrijf maakt een bedrijfsplan. Hierin staan de belangrijkste activiteiten en leerdoelen van het leerbedrijf. De bedrijfsplannen van alle leerbedrijven staan ook op de site. Binnen de leerbedrijven werken we volgens de uitgangspunten van het Ondernemend Leren.


  school

Praktische schoolzaken


Links

Links

Links

Links

Links

Links

inschrijven